www.cpomc.eu

Online safety training - www.cpomc.eu - Дистанционни обучения по безопасност и здраве при работа

Инструктажи

Координатор ЗБУТ

Пожарна безопасност

Обучения ЗБУТ

Обучения по безопасност и здраве при работа - Трудова медицина - www.cpomc.eu

Условията и редът за провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа

 • Онлайн (дистанционно) обучението на Отговорници по пожарна безопасност

  Пожарна безопасност

  48.00 лв.
  Регистрирай се сега
 • Обучение на координатор по ЗБУТ в строителството

  Координатор ЗБУТ

  60.00 лв.
  Регистрирай се сега
 • Онлайн (дистанционно) обучение на длъжностно лице по ЗБУТ

  Обучения по ЗБУТ

  36.00 лв.
  Регистрирай се сега