Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията

 • Първоначалното обучение на ГУТ и КУТ

  Типове съдържание
  36.00 лв.
  Преглед
 • Ежегодно обучение на ГУТ и КУТ

  Типове съдържание
  36.00 лв.
  Преглед
 • Дистанционно годишно обучение на ГУТ и КУТ

  Типове съдържание
  36.00 лв.
  Преглед
Начало: ЗБУТ – обучения, сертификати и удостоверения