Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията

 • Онлайн (дистанционно) обучението на Отговорници по пожарна безопасност

  Ергономия
  48.00 лв.
  Преглед
 • Онлайн (дистанционно) обучение на длъжностно лице по ЗБУТ

  Ергономия
  36.00 лв.
  Преглед
 • Онлайн (дистанционно) обучение на орган по безопасност и здраве

  Ергономия
  36.00 лв.
  Преглед
 • Онлайн (дистанционно) обучение за ръчна работа с тежести

  Ергономия
  30.00 лв.
  Преглед
 • Онлайн (дистанционно) обучение за лица провеждащи инструктаж

  Ергономия
  36.00 лв.
  Преглед
 • Ежегодно обучение на КУТ и ГУТ

  Ергономия
  30.00 лв.
  Преглед
 • Първоначално обучение на КУТ и ГУТ

  Ергономия
  30.00 лв.
  Преглед
 • Онлайн (дистанционно) обучение на лице управляващо трудовите процеси

  Ергономия
  36.00 лв.
  Преглед
 • Обучение по първа долекарска помощ

  Ергономия
  30.00 лв.
  Преглед