Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията

 • Коронавирусна болест COVID-19, информация, съвети и ресурси

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Обучение на координатор по ЗБУТ в строителството

  Координатор ЗБУТ
  72.00 лв.
  Преглед
 • Първоначалното обучение на ГУТ и КУТ

  Комитет условия труд
  30.00 лв.
  Преглед
 • Обучение за координатор по безопасност и здраве в строителството

  Обучения по ЗБУТ
  Преглед
 • За нас Служба по трудова медицина (СТМ) при Медик Консултинг ООД

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Ежегодно обучение на КУТ и ГУТ

  Комитет условия труд
  30.00 лв.
  Преглед
 • Първоначално обучение на КУТ и ГУТ

  Комитет условия труд
  30.00 лв.
  Преглед
 • Онлайн (дистанционно) обучение на длъжностно лице по ЗБУТ

  Инструктаж
  36.00 лв.
  Преглед
 • Курс за Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси

  Инструктаж
  36.00 лв.
  Преглед
Начало: ЗБУТ – обучения, сертификати и удостоверения