Курс 3-та квалификационна група по електробезопасност за двугодишен период

Курс 3-та квалификационна група по електробезопасност за двугодишен период. Онлайн обучение по електробезопасност за трета квалификационна група,квалификационна група по електробезопасност,обучение трета квалификационна

Курс 3-та квалификационна група по електробезопасност за двугодишен период

 

2018-07-14 05:56:32

Цена: 132,00 лева с ДДС Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес с куриер за сметка на обучаващото лице.

Онлайн обучението на електротехническия и неелектротехнически персонал за придобиване и потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност съгласно “Правилника по безопасност и здраве при  работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V” (обн. ДВ бр.21/11.03.2005г., в сила от 1.06.2005 г.), издаден от МЕЕР и МТСП и издаване на валидно удостоверениe/сертификат за трета квалификационна група за двугодишен период.


 • Онлайн обучение е предназначено за: енергетици, електротехници, електромонтьори, лицата управляващи машини и съоръжения захранвани с ел. енергия, механици, монтажници, електроженисти, лица работещи с ръчни ел. инструменти, кранисти на кранове с ел. задвижване, водачи на повдигателни съоръжения, специалисти извършващи профилактика, ремонт и настройка на компютърна техника, оперативно- ремонтен персонал, настройчиците на КИП и А, лаборантите в ел. лаборатории, лицата които водят Дневника за изправността на ръчните ел. инструменти, лицата, които ръководят работата по техническата експлоатация, обслужване и ремонт, които извършват висококвалифицирани работи по настройки, изпитвания, измервания, лица издаващи наряди за ел. уредби до и над 1000 V. и др.
 • Обучението може да се проведе в Учебният център или на работното място и завършва с изпит (тест) и издаване на валидно удостоверение/сертификат за придобита (защитена) трета квалификационна група.
 • Отстъпка от цената при по-големи групи и при всяка следваща услуга.
 • - програмите за обучение представени тук са примерни и могат да се допълнят в зависимост от изискванията на работодателя (обучавания) и условията в които работи обучаваното лице.
 • - тестовете могат да се променят в зависимост от условията в които работи обучавания, длъжността която заема и изискванията на работодателя.

  Допълнителни указания:
  Таксата за участие включва: Онлайн презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение.


  Плащането се извършва по банковата сметка на:
  Фирма: „Медик Консултинг" ООД
  Банка: „Алианц Банк България" АД
  Клон: ФЦ Дондуков
  IBAN: BG74BUIN95611000478420
  BIC: BUINBGSF


  За въпроси: 
  моб.: 0878272999
  e-mail: 
  info@cpomc.eu

  Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес с куриер за сметка на обучаващото лице.