Обучението на Отговорници по пожарна безопасност

Пожарна безопасност - обучения. Курс пожарна безопасност. Онлайн (дистанционно) обучението на отговорници по пожарна безопасност.Обучение на отговорници по пожарна безопасност. Отговорник по пожарна безопасност

Обучението на Отговорници по пожарна безопасностПредлагаме Ви онлайн годишно обучение на Отговорници по пожарна безопасност
Цена за едно обучавано лице е в размер на 54,00 лева с ДДС.

В цената е включено:
Достъп до сайта www.cpomc.eu за 90 дни, издаване на удостоверението след задължителна регистрация и заплащане на проформа фактура която сайта ви генерира автоматично и Ви изпраща на мейла при регистрацията, лекции, филми за безопасност, онлайн тест.
Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес с куриер за сметка на обучаващото лице.

✔️Основание за провеждане на обучението: 
  • Наредба №8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите]
  • Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите.
✔️Обучението е предназначено за:
  • Лица, провеждащи инструктажи по пожарната безопасност;
  • Длъжностни лица по здраве и безопасността при работа;
  • Отговорник по пожарна безопасност;
✔️Обучението отговаря на изискванията на Наредба №8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите във връзка и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите.

⚠️На завършилите онлайн обучението се издава Удостоверение за Отговорник по пожарна безопасност, съгласно:
  • Наредба №8121з-647 от 01.10.2014 г.;
  • Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.;
ПБЗН, осъществяващи държавен противопожарен контрол като изисква наличието на лице, или лица, преминали обучение по пожарна безопасност.

За въпроси:
Национален номер 0700 20 744
тел. +35924900361
e-mail: info@cpomc.eu