Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията

 • Обучение по първа долекарска помощ

  Типове съдържание
  30.00 лв.
  Преглед
 • Обучението на Отговорници по пожарна безопасност

  Пожарна безопасност
  54.00 лв.
  Преглед
 • Оценка на риска

  Пожарна безопасност
  Преглед
 • Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията

  Пожарна безопасност
  Преглед
Начало: ЗБУТ – обучения, сертификати и удостоверения