Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията

 • Коронавирусна болест COVID-19, информация, съвети и ресурси

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Координатор по безопасност и здраве в строителството

  Координатор ЗБУТ
  78.00 лв.
  Преглед
 • Първоначалното обучение на ГУТ и КУТ

  Комитет условия труд
  42.00 лв.
  Преглед
 • Обучение за координатор по безопасност и здраве в строителството

  Обучения по ЗБУТ
  Преглед
 • За нас Служба по трудова медицина (СТМ) при Медик Консултинг ООД

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Инструкция за безопасна работа с почвообработващи машини и съоръжения

  Категории ЗБУТ
  9.60 лв.
  Преглед
 • Длъжностна характеристика на длъжността Редактор

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Длъжностна характеристика на длъжността Контрольор качество

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Длъжностна характеристика на длъжността Касиер обменно гише

  Категории ЗБУТ
  Преглед
Начало: ЗБУТ – обучения, сертификати и удостоверения