Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията

 • Курс ръчна работа с тежести

  Ергономия
  42.00 лв.
  Преглед
 • Курс за Орган по безопасност и здраве при работа

  Ергономия
  48.00 лв.
  Преглед
 • Онлайн (дистанционно) обучение при монтаж, работа и демонтаж на скеле, платформи, люлки и стълби

  Ергономия
  144.00 лв.
  Преглед
 • Обучение по първа долекарска помощ

  Ергономия
  48.00 лв.
  Преглед
Начало: ЗБУТ – обучения, сертификати и удостоверения