Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията

 • Онлайн (дистанционно) обучение на длъжностно лице по ЗБУТ

  Инструктаж
  48.00 лв.
  Преглед
 • Курс ръчна работа с тежести

  Ергономия
  24.00 лв.
  Преглед
 • Курс 3-та квалификационна група по електробезопасност

  Електробезопасност
  84.00 лв.
  Преглед
 • Курс за Орган по безопасност и здраве при работа

  Типове съдържание
  48.00 лв.
  Преглед
 • Курс 3-та квалификационна група по електробезопасност за двугодишен период

  Електробезопасност
  132.00 лв.
  Преглед
 • Обучения по безопасност и здраве при работа

  Обучения по ЗБУТ
  Преглед
 • Безопасност и здраве

  Oбучения ЗБУТ
  Преглед
 • Оценка на риска

  Пожарна безопасност
  Преглед
 • Задължения на органа за безопасност и здраве при работа

  Обучения по ЗБУТ
  Преглед
Начало: ЗБУТ – обучения, сертификати и удостоверения