Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията

 • Курс Координатор по безопасност и здраве в строителството

  Обучения по ЗБУТ
  Преглед
 • Обучения по безопасност и здраве при работа

  Обучения по ЗБУТ
  Преглед
 • Ежегодно обучение на ГУТ и КУТ

  Комитет условия труд
  42.00 лв.
  Преглед
 • Онлайн (дистанционно) обучение на длъжностно лице по ЗБУТ

  Инструктаж
  48.00 лв.
  Преглед
 • Онлайн (дистанционно) обучение за лица провеждащи инструктаж

  Инструктаж
  48.00 лв.
  Преглед
 • Курс ръчна работа с тежести

  Ергономия
  42.00 лв.
  Преглед
 • Може ли координаторът по БЗ да е лице по трудов договор със строителя

  Координатор ЗБУТ
  Преглед
 • Дистанционно годишно обучение на ГУТ и КУТ

  Комитет условия труд
  42.00 лв.
  Преглед
 • Определяне на координатор по безопасност и здраве на строителен обект

  Обучения по ЗБУТ
  Преглед
Начало: ЗБУТ – обучения, сертификати и удостоверения